Vuosikirja 2003

Tutkijat kentällä

Kalevalaseuran vuosikirja 82.

Toim. Pekka Laaksonen, Seppo Knuuttila ja Ulla Piela.
SKS, Helsinki 2003.

Kannen suunnittelu: Khora/ Jari Koski

Kenttätyöt ovat olennainen osa empiirisen tutkimuksen menneisyyttä ja nykyisyyttä. Kielten ja kulttuurien tutkimuksen piirissä aineistoa kerätään ja tallennetaan edelleen arkistoihin ja museoihin. Suomalaiset tiedemiehet ovat vaeltaneet itään ja pohjoiseen halki 1800-luvun. Heidän viitoittamiaan teitä ovat myöhemmätkin perinteen ja kielen tutkijat kulkeneet kentilleen. Kenttä saattaa yhä olla kaukana kotoa, se saattaa olla kylä, talo asukkaineen tai yksittäinen ihminen. Mutta myös arkisto ja internet voidaan mieltää kentäksi, jolle esitetään kysymyksiä. Kenttä voi rakentua kaikkialle, minne kulttuurintutkija kohdistaa aineistoa etsivän katseensa.

Tutkijat kentällä on kiintoisa aikalaisantologia, joka käsittelee laajasti nykyaikaisen kulttuurintutkimuksen kenttätöitä ja niihin liittyviä kysymyksiä. Kaksikymmentäneljä kirjoittajaa pohtii, miten monin tavoin kenttätyöt nykyisin ymmärretään, miten ne jatkavat aiempien tutkimusmatkojen parhaita perinteitä, mutta samalla etsiytyvät uusille alueille.

Sisällys

Saatteeksi

KENTÄN SYNTY

Outi Lehtipuro
Voiko perinnettä kerätä?

Bo Lönnqvist
Paradigma ja kenttä

Hanna Snellman
Kansa tietää!

Anna Maria Viljanen
Järki vai tunteet?

Armi Pekkala
Tutkijan eettiset ongelmat

ITÄ LÄHELLÄ JA KAUKANA

Juha Pentikäinen
Kenttätyöstä elämäntapa

Anna-Leena Siikala ja Oleg Uljasev
Maailmojen rajoilla

Ildikó Lehtinen
Kahdenlainen totuus – marit museossa ja kentällä

Kaija Heikkinen
Taikuuden maanitusta Vepsässä

Jaakko Yli-Paavola
Vänrikki Pertti Virtaranta löytää Karjalan

Outi Fingerroos
Karjalainen – heimolainen vai uusheimolainen?

POHJOINEN

Timo Miettinen
Pohjoiset pakolaiset

Pekka Laaksonen
Lapin ja Ruijan retket 1963–1964

Erkki Lyytikäinen
Vuosisadanvaihteen ruijansuomalaisia

Lassi Saressalo
Kenttätyössä kohtaa muita

Marjut Huuskonen
Kuvakertomuksia

Jarno Väisänen
Jaettu tieto ja etnografinen aineisto

KUKIN KENTÄLLÄÄN

Annikki Kaivola-Bregenhoj
Kentällä Kansanrunousarkistossa

Ulla Piela
Kansanomaiset terveyskäsitykset ja yhteisöllisyys

Arno Survo
Heidän kertomuksiaan

Reeli Karimäki
Lasten leikkejä tutkimassa

Katja Laitinen
Maailman Tori – internet kenttänä

Juha Ridanpää
Metafiktio maantieteen pelikenttänä

Kirjoittajat

Kalevalaseura-säätiön toimintakertomus 2002