featured image

Årsbok 100

Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin

Kalevalasällskapets årsbok 100. Niina Hämäläinen och Petja Kauppi (red.). SKS, Helsingfors 2021.

Vaihtoehtoinen teksti

Kalevalaseuran vuosikirjat vuodesta 1980

2022
101

Kaanon ja marginaali. Kulttuuriperinnön vaiennetut äänet

Kalevalasällskapets årsbok 101. Niina Hämäläinen ja Lotte Tarkka (red.).

2021
100

Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin

Kalevalasällskapets årsbok 100. Niina Hämäläinen och Petja Kauppi (red.). SKS, Helsingfors 2021.

Ei enempää julkaisuja