Joël Adotevi: l’Enjeu du Kalevala (2010)

Kalevalasällskapet – för vetenskap och konst!

Kalevalasällskapet är en stiftelse som har som uppgift att förmedla, forska kring och ge ut information om Kalevala och finskt kulturarv, och strävar i sin verksamhet efter att förena och främja vetenskap och konst. Vi arrangerar evenemang, delar ut priser, ger utlåtanden och samarbetar med olika kulturaktörer i såväl Finland som utomlands. Vi bjuder in experter på Kalevala, kulturarv och finsk kultur till att bli medlemmar i sällskapet. Kalevalasällskapet koordinerar samarbetsprojektet kring det europeiska kulturarvsmärket för Kalevala.

Läs mera om EHL och Kalevala – levande epos
Vaihtoehtoinen teksti
Vaihtoehtoinen teksti

Årsbok 102

Kansallisesta ylirajaiseen. Kulttuuri, perinne ja kirjallisuus.

Kalevalasällskapets årsbok 102. Niina Hämäläinen, Hanna Karhu och Tuomas Martikainen (red.) Omslag: Vesa Loikas, Tasapaino (2014) Omslagsdesign: Markus Itkonen

Lue lisää

Uutiset

Kalevaladagens seminarium: Hur skulle jag läsa Kanteletar?

Sångerskan Anna Järvinen i Kekriseminariet

Stiftelsen Kalevala sällskapets styrelse förnyades

Somessa

Kalevalaseura-säätiön kevään apurahat ja avustukset on jaettu. Tieteelle ja taiteelle myönnetty yhteissumma kohosi 114 820 euroon. 

Onnittelemme lämpimästi kaikkia apurahojen ja avustusten saajia! 

👉 https://kalevalaseura.fi

#KalevalaseuranTuella #apurahat 
@saatiotrahastot

kalevalaseura

Suomen delegaatio kävi kuukausi sitten Antwerpenissa vastaanottamassa Euroopan kulttuuriperintötunnuksen kohteelle Kalevala – Elävä eepos. 

Kiitospuheessaan professori Lotte Tarkka totesi, että Euroopan kulttuuriperintötunnus on kunnianosoitus Kalevalalle taideteoksena ja kulttuuristen keskustelujen kenttänä. Kalevalan ydin on karjalainen ja suomalainen, mutta sen taiteelliset ja ideologiset ääriviivat ovat eurooppalaiset. "Eeposperinteen kautta ei piirry Euroopan tarina vaan tarinoiden Eurooppa", Tarkka kiteytti.

Lue koko puhe (englanniksi) 👉 https://kalevalaseura.fi
#kulttuuriperintö #Kalevala #EuropeanHeritageLabel

kalevalaseura

A month ago, the Finnish delegation visited Antwerp to receive the European Heritage Label for the Kalevala – Living Epic. 

In her acceptance speech, Professor Lotte Tarkka said that the European Heritage Label is a tribute to Kalevala as a work of art and a field for cultural debate. The Kalevala is Karelian and Finnish at its core, but its artistic and ideological contours are European. "The epic tradition is not the tale of Europe but the Europe of tales," she concluded.

Read in full 👉 https://kalevalaseura.fi/en/ ➡️ News

#heritage #Kalevala #EuropeanHeritageLabel #EpicTradition
@ehl.bureau @european_heritage_label @creativeeurope

kalevalaseura

Kalevalaseura-säätiön maaliskuun apuraha- ja avustushakuun lähetettiin paljon hakemuksia – monenlaisia hienoja hankkeita on vireillä! Hakemuksia käydään parhaillaan läpi, ja tulokset julkistetaan toukokuun puolenvälin jälkeen. 
#SäätiönTuella #apurahat

kalevalaseura

Katso nostot Kalevalaseuran vuoden 2023 teemoista ja toiminnasta! #kalevala #kulttuuriperintö #säätiötekoja 👉 https://kalevalaseura.fi/artikkeli/kalevalaseura-saatio-vuonna-2023/

kalevalaseura

Hieno uutinen: Euroopan komissio on myöntänyt Euroopan kulttuuriperintötunnuksen Kalevalalle! Tunnusta on jaettu vuodesta 2013 lähtien kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. 

Komissio perustelee:

”Karjalaiseen ja suomalaiseen suulliseen perinteeseen perustuva Kalevala on yksi 1800-luvun vaikutusvaltaisimpia eepoksia. Suomessa sitä käytettiin kansakunnan rakentamiseen. Sen lisäksi että Kalevala on tärkeä osa karjalaista ja suomalaista kulttuuriperintöä, se on myös osoitus eurooppalaisten kulttuurien ja identiteettien vuorovaikutuksesta ja monikerroksisuudesta.”

Kalevala on yksi harvoista aineettoman kulttuuriperinnön kohteista, joille Euroopan kulttuuriperintötunnus on myönnetty. Tunnus myönnettiin Kalevalalle nimenomaan ajassa elävänä eepoksena. 

”Tunnus mahdollistaa laajan yhteistyön Kalevalaan sekä karjalaiseen ja suomalaiseen kulttuuriperintöön erikoistuneiden tahojen kanssa. Tunnukseen liittyvässä pedagogisessa hankkeessa on tarkoituksena avata Kalevalan merkityksiä ja taustoja sekä kannustaa nuoria pohtimaan kulttuuriperintöä osana oman identiteettinsä muotoutumista”, kertoo Kalevalaseuran toiminnanjohtaja Niina Hämäläinen.

Tunnukseen liittyvän hankkeen toteuttaja on SKS yhdessä Kalevalaseura-säätiön, Gallen-Kallelan Museon, Juminkeko-säätiön, Parppeinvaaran runokylän sekä laajan yhteistyöverkoston kanssa. Verkostoon kuuluu monia Kalevalaan, karjalaiseen kieleen ja kulttuuriin sekä pedagogiikkaan erikoistuneita toimijoita. 
Tästä työmme vasta alkaa!

Lue lisää 👉 https://kalevalaseura.fi

@kalevalaseura
@gallenkallelan_museo 
@juminkeko_kalevalakeskus 
@parppeinvaaranrunokyla 
@museovirasto 

@kalevalaisetnaiset 
@karelia_amk 
@karjalaiset_nuoret 
@karjalanliitto
@karjalansivistysseura 
Paikkarin torpan tuki
Runolaulu-Akatemia
@instituutit
@kulttuuriperintokasvatus 
@uniartshelsinki Kansanmusiikin aineryhmä
@uniturku Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma
@aidinkielenopettajainliitto

kalevalaseura