featured image

Kalevaladagens seminarium: Hur skulle jag läsa Kanteletar?

Författare: Kalevalasällskap

Till alla nyheter

På Kalevaladagens seminarium den 28.2. 2024 presenteras Kanteletar, som har hamnat i Kalevalas skugga, och som just har utkommit i en nyutgåva Kanteletar ja opas sen lukemiseen (red. Niina Hämäläinen, SKS Kirjat). Kalevalasällskapets Akseli Gallen-Kallela-pris kommer också att delas ut. För musiken står Vilma Jää och Hanna Ryynänen. Seminariet arrangeras av Kalevalasällskapet i samarbete med SKS.

Seminariet hålls på finska och kommer att streamas. Se det fullständiga programmet på vår finska webbplats.

Tilla programmet (på finska)