featured image

Alla artiklar

post image

Europeiska kommissionen har beviljat Kalevala det europeiska kulturarvsmärket

Kalevala bygger på karelsk och finsk folkdiktning och är en del av den allmäneuropeiska idéhistorien och epostraditionen.Europeiska kommissionen har beviljat Kalevala kulturarvsmärket. Kulturarvsmärket har från och med 2013 delats ut till sådana objekt som finns på Europeiska unionens område och som innehar en nyckelposition då det gäller Europas h...

post image

Kalevaladagens seminarium: Hur skulle jag läsa Kanteletar?

post image

Sångerskan Anna Järvinen i Kekriseminariet

post image

Stiftelsen Kalevala sällskapets styrelse förnyades

post image

På spaning efter händelserna i Kalevala

Ei enempää julkaisuja