featured image

Vuosikirja 100

Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin

Kalevalaseuran vuosikirja 100. Toimittaneet Niina Hämäläinen ja Petja Kauppi. SKS, Helsinki 2021.

Vaihtoehtoinen teksti

Verkkokirjan (Open Access) pysyvä osoite: https://doi.org/10.21435/ksvk.100

Kalevalaseuran 100. vuosikirja purkaa paradigmojen lankakerää. Teoksessa pureudutaan kulttuurintutkimuksen vallitseviin ja ainaisessa muutoksen tilassa oleviin paradigmoihin ja metodeihin. Mitä ja miten tutkittiin 1900-luvun alussa? Miten erilaiset käänteet ohjaavat tutkimuksentekoa? Onko 2020-luvulla hahmotettavissa yhtä suurta paradigmaa?

Paradigma on vallitsevien periaatteiden, uskomusten, arvostusten ja normien muodostama viitekehys, johon sisältyy käsitys oikeasta teoriasta ja tutkimusotteesta. Siksi paradigmaan liittyy aina myös kamppailua auktoriteetista suhteessa muihin suuntauksiin ja ajattelumalleihin. Tämä teos pyrkii järjestämään paradigmojen pitkää matkaa folkloristiikan ja sen lähitieteiden syntyajoista 2020-luvulle.

Niina Hämäläinen
100 vuosikirjaa ja paradigmaa

Ulla Piela
Kalevalaseuran vuosikirja 100 vuotta: Vaiheita, aiheita ja paradigmoja*

Seppo Knuuttila ja Pekka Laaksonen
Mitä ahjosta ajaikse? Ensimmäinen ja toinen kulttuurintutkimus Kalevalaseuran vuosikirjassa*

Frog
”Suomalainen koulukunta”: suomalainen folkloristiikka metodisten jatkuvuuksien ja muuttuvien paradigmojen välillä

Satu Apo
Samporunojen satuainekset

Pekka Hakamies
Suomalaisen folkloristiikan ideologisen reflektion alku – William A. Wilsonin teoksen Kalevala ja kansallisuusaate vastaanotto Suomessa

Veikko Anttonen
Herman Kellgren ja uskonnon kategorian synty Suomessa 132

Teemu Taira
Uskontotieteen oppihistorian täydennys*

Eija Stark
Tutkimuskohteena kansanomainen ajattelu ja perinteiset käsitykset: Kognitiiviset mallit, maailmankuva ja mentaliteettihistoria suomalaisessa folkloristiikassa

Siria Kohonen
Ihmismieli kulttuurin takana: kognitiivisen kulttuurintutkimuksen tiedonintressi ja potentiaali arkistoaineiston tutkimuksessa

Liisa Granbom-Herranen
Sananlaskujen tutkimus suomenkielisen folkloristiikan historiassa

Jyrki Pöysä ja Tiina Seppä
Hankalia persoonia tieteellisissä näytelmissä? Tulkintoja paradigmakiistojen taustoista suomalaisessa 1900-luvun alun folkloristiikassa

Lisa Svanfeldt-Winter
Rajanylityksiä: Elsa Enäjärven ja Hilma Granqvistin ulkomaanmatkat suomalaisten tiedenormien ilmentäjinä

Helena Ruotsala
Ilmar Talve ja moderni kansatiede 275

Elina Niiranen
Tutkimuskenttänä karjalan kieli – Pertti Virtarannan musiikkiaineistojen keruu ja murteentutkimus

V Muuttuvat paradigmat

Taija Kaarlenkaski
Katse ei-inhimilliseen: eläinkäänne perinnetieteissä

Anna Kajander ja Eerika Koskinen-Koivisto
Aistikokemukset ja affektiivisuus arjen materiaalisen kulttuurin tutkimuksessa

Viliina Silvonen
Tunteet käytäntöinä ja affektiivisina suhteina karjalaisissa itkuvirsissä*

Aura Saarikoski
Harmaina päivinä*

Kirjoittajat

Abstract

Kalevalaseura-säätiön toimintakertomus 2020

 

Artikkelit ovat vertaisarvoituja lukuunottamatta *-merkillä merkittyjä.

Kalevalaseuran vuosikirjat vuodesta 1980

2024
103

Joustavat sukupuolet – muuntuvat merkitykset (Ilmestyy

Kalevalaseuran vuosikirja 103. Toimittaneet Niina Hämäläinen, Tarja Kupiainen ja Riikka Taavetti

2023
102

Kansallisesta ylirajaiseen. Kulttuuri, perinne ja kirjallisuus

Kalevalaseuran vuosikirja 102. Toimittaneet Niina Hämäläinen, Hanna Karhu ja Tuomas Martikainen. Kansi: Vesa Loikas, Tasapaino (New

2022
101

Kaanon ja marginaali. Kulttuuriperinnön vaiennetut äänet

Kalevalaseuran vuosikirja 101. Toimittaneet Niina Hämäläinen ja Lotte Tarkka. Kansi: Taija Goldblatt, Orangerie (2018). Kannen suunnittelu

2021
100

Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin

Kalevalaseuran vuosikirja 100. Toimittaneet Niina Hämäläinen ja Petja Kauppi. SKS, Helsinki 2021.