featured image

Vuosikirja 101

Kaanon ja marginaali. Kulttuuriperinnön vaiennetut äänet

Kalevalaseuran vuosikirja 101. Toimittaneet Niina Hämäläinen ja Lotte Tarkka. Kansi: Taija Goldblatt, Orangerie (2018). Kannen suunnittelu ja taitto: Markus Itkonen.

Lue verkossa: DOI 10.21435/ksvk.101
Vaihtoehtoinen teksti

Miksi Kalevala eikä Kanteletar? Kalevalaseuran 101. vuosikirjassa kartoitetaan perinteen, kulttuuriperinnön ja kirjallisuuden kanonisoinnin ja marginalisoinnin prosesseja keskittymällä kulttuuristen ideaalien ja normien katvealueisiin. Miten ja millä kriteereillä tutkijoita, taiteilijoita ja aineistoja on nostettu keskiöön tai sysätty syrjään? Millainen kansakunta olisi kirjoitettu toisin, kanonisoimalla marginaalisia genrejä? Katse kulttuurin ja tutkimuksen sokeisiin pisteisiin ja raja-alueille paljastaa jatkuvan liikkeen kulttuurin hierarkkisilla kentillä. Kuuntelemalla marginaaleja kaanonit ja kaanonin idea muuttuvat.

Verkkokirjan (Open Access) pysyvä osoite: https://doi.org/10.21435/ksvk.101
Kovakantisena SKS:n verkkokirjakaupassa

 

Sisällys

Lotte Tarkka
Johdanto kulttuurin kaanoneihin ja katveisiin

I Lajien hierarkia

Pertti Anttonen
Grimmin veljekset ja 1800-luvun tarinantutkimus suomalaisessa folkloristiikassa

Niina Hämäläinen
Kaanoniin unohdettu – Kanteletar ja kansanlyriikan estetiikka

Päivi Mehtonen
Kaanoneista kadonnut Christoph von Schmidin Pyhän Eustakiuksen merkilliset elämän waiheet

Hanna Karhu
Kirjallisuudenhistorian marginaaleista osaksi aktiivista kulttuurista muistia – Arkistot ja rekilauluihin viittaava kaunokirjallisuus

Aleksi Moine
Lastenrunojen ruumiillisuuden jäljillä

II Kansa, aitous ja perinteen marginaalit

Joonas Ahola
Kalevalan neuvostokankahilta – Uusaiheinen perinne ja folkloren määritelmä

Heli Paakkonen
Miksi tätä kirjoitan? – Perinteen tallentaja Johan Knut Harjun ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkiston vuorovaikutus

Anna Kuismin
Preivillä riiaaminen – Talonpoikainen kansa ja rakkauskirjeet 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa

III Kirjallisen kentän katveet

Irma Tapaninen
Kansansuosiota kaanonin varjossa – Maiju Lassilan näytelmien vastaanotto vuosina 1911–1939

Silja Vuorikuru
Rikkiviisasta, taiteellista? Aikalaisarviot Aino Kallaksen teoksen Seitsemän. Titanic-novelleja varhaisina tulkintoina

Pirjo-Liisa Niinimäki
Arkkiveisukauppias Werner Bergströmin kirjailijanhaaveet – Laulaja-lauluntekijän toiminta ja kokemukset 1900-luvun alun kirjallisella kentällä

IV Suomi ja kansallisen kaanon

Heikki Kokko
Kotomaamme katveinen kuva – Suomenkielisen lehdistön paikalliskirjekulttuurin marginalisoituminen

Hannu Salmi, Juhani Similä ja Laura Similä
”Suomalainen kantele kunniaansa!” Aapo Similän Yhdysvaltain kiertue 1938–1939

Antti-Ville Kärjä
Musiikkiperintö Suomessa

Kirjoittajat

Abstract

Kalevalaseura-säätiön toimintakertomus 2021

Kalevalaseuran vuosikirjat vuodesta 1980

2024
103

Joustavat sukupuolet – muuntuvat merkitykset (Ilmestyy

Kalevalaseuran vuosikirja 103. Toimittaneet Niina Hämäläinen, Tarja Kupiainen ja Riikka Taavetti

2023
102

Kansallisesta ylirajaiseen. Kulttuuri, perinne ja kirjallisuus

Kalevalaseuran vuosikirja 102. Toimittaneet Niina Hämäläinen, Hanna Karhu ja Tuomas Martikainen. Kansi: Vesa Loikas, Tasapaino (New

2022
101

Kaanon ja marginaali. Kulttuuriperinnön vaiennetut äänet

Kalevalaseuran vuosikirja 101. Toimittaneet Niina Hämäläinen ja Lotte Tarkka. Kansi: Taija Goldblatt, Orangerie (2018). Kannen suunnittelu

2021
100

Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin

Kalevalaseuran vuosikirja 100. Toimittaneet Niina Hämäläinen ja Petja Kauppi. SKS, Helsinki 2021.