Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kalevalaseura-säätiö
Mariankatu 7 C
00170 HELSINKI

Y-tunnus 1466312–0

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toiminnanjohtaja

Mariankatu 7 C
00170 HELSINKI

kalevalaseura@kalevalaseura.fi

puh. +358 40 538 5144

3. Rekisterin nimi

Kalevalaseura-säätiön sähköisen uutiskirjeen tilaajarekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilaajien tietojen säilytys sähköisen kirjeen lähettämiseksi.

5. Rekisterin tietosisälto

Etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Sivusto osoitteessa kalevalaseura.fi

Ensisijaisesti rekisteröity henkilö itse.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot tallennetaan Mailchimp-palvelun (The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp) tietokantapalvelimille. Käyttäjät antavat yksiselitteisen luvan tietojen tallentamiseen ja käsittelemiseen EU:n ulkopuolella tilaamalla uutiskirjeen. Käyttäjistä ei tallenneta arkaluonteisia tietoja.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja säilytetään valvottuihin ja suojattuihin tiloihin sijoitetuissa IT-laitteissa. Pääsy rekisteriin on rajattu rekisterinpitäjän sekä Mailchimp-palvelun työntekijöille työtehtävien perusteella myönnettyihin käyttäjätunnuksiin, joilla pääsee vain ko. työntekijän tarvitsemiin tietoihin. Yhtymän henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus rekisteritietoihin.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut henkilökohtaiset tiedot  rekisterinpitäjältä. Lue lisää tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta ja ota halutessasi yhteyttä Kalevalaseuraan.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä oleva virheellinen tieto. Tee korjaamisvaatimus kirjallisesti Kalevalaseuralle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

[kts. edellinen]