featured image

Vuosikirja 102

Kansallisesta ylirajaiseen. Kulttuuri, perinne ja kirjallisuus

Kalevalaseuran vuosikirja 102. Toimittaneet Niina Hämäläinen, Hanna Karhu ja Tuomas Martikainen. Kansi: Vesa Loikas, Tasapaino (New York 2014). Kannen suunnittelu ja taitto: Markus Itkonen.

Lue verkossa: DOI 10.21435/ksvk.102
Vaihtoehtoinen teksti

Perinnettä ja kirjallisuutta eivät rajat pidättele. Ylirajaisuus on esimerkiksi maantieteellistä, symbolista tai kielellistä liikettä ja toimintaa. Erilaiset kulttuuriset käännökset ja siirtolaisperinne kytkeytyvät ylirajaisuuteen. Ylirajaisuus on hedelmällinen tulokulma myös kirjallisten tekstien monikielisyyttä ja monimuotoisia kulttuuri-identiteettikysymyksiä tarkasteltaessa. Kalevalaseuran vuosikirjassa 102 tutkitaan muun muassa ihmisten muuttoa ja paluumuuttoa, esineiden siirtymistä yli rajojen ja musiikillisen kulttuurin paikkoja. Samalla pohditaan, millä tavoin ylirajaisuuden tutkimus rikastuttaa kansallisten tieteiden piirissä syntyneitä oppialoja.

Sisällys

Tuomas Martikainen, Hanna Karhu ja Niina Hämäläinen

Kansallista, paikallista, globaalia
– Ylirajaisuuden tulkintoja 7

I ideoiden ja materian liike

Sami Suodenjoki
Vapaan Venäjän marssi ylirajaisena kokemusyhteisöjen rakentajana

Ulla Ijäs
Rovasti Rönnholmin kirjakokoelma
– Kirjat ylirajaisina liikkuvina esineinä 1800-luvun alussa

Juhana Saarelainen
Kalevala keskusten ja periferioiden välillä.
– Kansallisen kulttuurin kehittäminen ja historististen aatteiden ylirajainen kulkeutuminen 1810–1840-luvuilla

II Kirjallisuus ja muisti rajojen ylittäjinä

Tuire Liimatainen
Antti Jalava, ruotsinsuomalainen kirjailija?
– Rajojen ylityksiä ja rajanvetoja ruotsinsuomalaisessa etnopolitiikassa

Veli-Martin Hästbacka, Outi Fingerroos, Anne Häkkinen ja Tiina-Riitta Lappi
Muistitietotutkimus Pikku-Ullavan paluumuuttajien kokemuksista ja elämästä

Hanna-Leena Määttä
Evakkokirjallisuus pakolaisuuden kuvauksena ja ylirajaisena muistina

III Karjalaisen kulttuurin ylirajaisuus

Elina Niiranen
Rajakarjalaiset muusikot kansanvalistuksen estradeilla
– Musiikin ylirajaisuus valistuksen ja kansallisen katseen varjossa

Maria Takala-Roszczenko ja Teuvo Laitila
Rajanylityksiä – Naisten ylirajainen koulutus suomalaismielisen kritiikin kohteena Raja-Karjalassa 1900-luvun alussa

Arja Kastinen
Raja- ja aunuksenkarjalaisen kanteleimprovisaation ylirajaiset muodot pitkällä 1800-luvulla ja perinteen uudistunut jatkumo 2000-luvulla

IV kansallisen ja globaalin uudet tulkinnat

Annukka Saaristo
Räppiä Espoosta
– Ylirajaisen kotiseudun tulkintoja Tapsamanen ja Phunky Mr. Olavin kappaleissa

Hilja Solala
Suomalaisesta hevosesta suomenhevoseksi
– Maatiaishevosrodun synty osana ylirajaista kotieläinjalostusliikettä 1893–1907

Kirjoittajat

Abstract

Kalevalaseura-säätiön toimintakertomus 2022

Kalevalaseuran vuosikirjat vuodesta 1980

2024
103

Joustavat sukupuolet – muuntuvat merkitykset (Ilmestyy

Kalevalaseuran vuosikirja 103. Toimittaneet Niina Hämäläinen, Tarja Kupiainen ja Riikka Taavetti

2023
102

Kansallisesta ylirajaiseen. Kulttuuri, perinne ja kirjallisuus

Kalevalaseuran vuosikirja 102. Toimittaneet Niina Hämäläinen, Hanna Karhu ja Tuomas Martikainen. Kansi: Vesa Loikas, Tasapaino (New

2022
101

Kaanon ja marginaali. Kulttuuriperinnön vaiennetut äänet

Kalevalaseuran vuosikirja 101. Toimittaneet Niina Hämäläinen ja Lotte Tarkka. Kansi: Taija Goldblatt, Orangerie (2018). Kannen suunnittelu

2021
100

Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin

Kalevalaseuran vuosikirja 100. Toimittaneet Niina Hämäläinen ja Petja Kauppi. SKS, Helsinki 2021.