featured image

Kalevalasällskapets årsbok

Kalevalasällskapets årsbok är en finskspråkig publikation som ges ut varje år i månadsskiftet oktober–november. I boken publiceras referentgranskade artiklar inom traditions- och kulturforskningen. Volymerna innehåller ett par tusen artiklar skrivna av forskare och andra experter om muntlig tradition, folkdikter, runosångare, traditionsforskare, Kalevala, Kalevalas översättare och konstnärer, Lönnrot och andra betydande runoinsamlare.

Från och med nummer 100 (2021) utkommer Kalevalasällskapets årsbok både som inbunden bok och som fritt tillgänglig Open Access webbpublikation.

Kalevalasällskapets styrelse fungerar som årsbokens redaktionsråd. Verksamhetsledare Niina Hämäläinen är ansvarig redaktör.

Årsbok 102

Kansallisesta ylirajaiseen. Kulttuuri, perinne ja kirjallisuus.

Kalevalasällskapets årsbok 102. Niina Hämäläinen, Hanna Karhu och Tuomas Martikainen (red.) Omslag: Vesa Loikas, Tasapaino (2014) Omslagsdesign: Markus Itkonen

Läs mer
Vaihtoehtoinen teksti

Kalevalasällskapets första årsbok utkom på Kalevaladagen 1921. Layouten designades av sällskapets vice ordförande Akseli Gallen-Kallela. Årsboken gavs då ut av Otava, 1922–1978 av WSOY, och sedan 1979 ges den ut av Finska litteratursällskapet.

Årsboken har gett många unga forskare en första chans att publicera en vetenskaplig artikel. Många mer erfarna forskare har publicerat delar eller första utkast av senare utgivna större avhandlingar i årsboken. Huvudparten av artiklarna består dock av unik primärforskning.

Forskningen kring Kalevala och folkdiktningen har haft en central plats i årsboken, men också etnologi, lingvistik, litteraturforskning, arkeologi och religionsvetenskap har fått sitt utrymme. Under en lång tid bestod årsböckerna av valfria artiklar skrivna av forskare inom olika fackområden. Men i början av 1970-talet började man sammanställa årsböckerna kring ett tema. Det första temat var Lappland, vilket bland annat har följts av namntraditioner, festtraditioner, Karelen, allmogeförfattarna, spel och lekar, utlandsfinländare, folkmedicin, skogen, fennicismen, helighetsbegreppet i traditionen samt Lönnrot och Kalevala.

Årsboken finns att köpa i Finska litteratursällskapets bokhandel i Helsingfors på adressen Mariegatan 7 samt i Vetenskapsbokhandeln.

Kalevalasällskapets Årsbok från 2021

2023
102

Kansallisesta ylirajaiseen. Kulttuuri, perinne ja kirjallisuus.

Kalevalasällskapets årsbok 102. Niina Hämäläinen, Hanna Karhu och Tuomas Martikainen (red.) Omslag: Vesa Loikas, Tasapaino (2014) Omslagsdesign:

2022
101

Kaanon ja marginaali. Kulttuuriperinnön vaiennetut äänet

Kalevalasällskapets årsbok 101. Niina Hämäläinen ja Lotte Tarkka (red.).

2021
100

Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin

Kalevalasällskapets årsbok 100. Niina Hämäläinen och Petja Kauppi (red.). SKS, Helsingfors 2021.

Ei enempää julkaisuja