featured image

Kalevalaseuran vuosikirja

Kalevalaseuran vuosikirja ilmestyy vuosittain loka–marraskuun vaihteessa. Kirjassa julkaistaan vertaisarvioituja artikkeleita perinteen- ja kulttuurintutkimuksen alalta. Volyymit sisältävät pari tuhatta tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden kirjoittamaa artikkelia. Artikkeleissa käsitellään suullista perinnettä, kansanrunoja, Kalevalaa ja sen juuria ja käyttöä, mutta myös laajempia kulttuurintutkimuksellisia teemoja, kuten esimerkiksi kansanparannusta, ympäristömytologiaa, pyhyyttä kansanperinteessä, huumoria, taidetta ja äänimaisemia. Teema on uusi joka vuosi.

Vuosikirjojen artikkelit ovat Kalevalaseuran nimeämien asiantuntijoiden tarkastamia.

Numerosta 100 (2021) alkaen Kalevalaseuran vuosikirja ilmestyy paitsi kovakantisena kirjana myös vapaasti luettavana Open Access -verkkojulkaisuna.

Kalevalaseuran hallitus toimii vuosikirjan toimitusneuvostona. Vastaava toimittaja on toiminnanjohtaja Niina Hämäläinen.

Vuosikirja 103

Joustavat sukupuolet – muuntuvat merkitykset (Ilmestyy lokakuussa)

Kalevalaseuran vuosikirja 103. Toimittaneet Niina Hämäläinen, Tarja Kupiainen ja Riikka Taavetti

Lue lisää
Vaihtoehtoinen teksti

Yli vuosisata Kalevalaseuran vuosikirjoja

Ensimmäinen Kalevalaseuran vuosikirja ilmestyi Kalevalan päiväksi 1921. Kirjan ulkoasun suunnitteli seuran varapuheenjohtaja Akseli Gallen-Kallela. Tuolloin vuosikirjan kustansi Otava, vuosina 1922–1978 kustantajana oli WSOY, ja vuodesta 1979 alkaen kustantajana on toiminut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kalevalan ja kansanrunouden tutkimus on ollut keskeisellä sijalla vuosikirjassa, mutta myös kansatiede, kielitiede, kirjallisuuden tutkimus, arkeologia ja uskontotiede ovat saaneet sijansa. Varsin pitkään vuosikirjat koostuivat eri alojen tutkijoiden vapaavalintaisista artikkeleista. 1970-luvun alussa alettiin vuosikirjoja rakentaa teemojen varaan. Kalevalaseuran toiminnan keskeiset kentät ovat tiede ja taide, ja nämä molemmat näkyvät myös vuosikirjasarjassa.

Vuosikirjoja myydään Tiedekirjan myymälässä Helsingissä osoitteessa Snellmaninkatu 13 ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran verkkokaupassa sekä muun muassa Akateemisessa Kirjakaupassa ja Suomalaisessa Kirjakaupassa.

TSV:n vertaisarviointitunnus

Kalevalaseuran vuosikirja on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantama tieteellinen sarja. SKS:n tieteellisille sarjoille on myönnetty oikeus käyttää Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV) tunnusta vertaisarvioidulle tiedekirjalle. Tunnuksen haltijana TSV antaa käyttöoikeuden kaikille tiedekustantajille, jotka sitoutuvat noudattamaan TSV:n asettamia ehtoja tunnuksen käytölle sekä edistämään omassa toiminnassaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita. Kalevalaseura otti tunnuksen käyttöön vuosikirjassaan vuonna 2014.

Hakemisto Kalevalaseuran vuosikirjoihin

1–93

Toimittaneet Eija Hukka (1–85) ja Cecilia af Forselles (86–93). Kalevalaseura 2016. (PDF)

Kalevalaseuran vuosikirjat vuodesta 1980

2024
103

Joustavat sukupuolet – muuntuvat merkitykset (Ilmestyy

Kalevalaseuran vuosikirja 103. Toimittaneet Niina Hämäläinen, Tarja Kupiainen ja Riikka Taavetti

2023
102

Kansallisesta ylirajaiseen. Kulttuuri, perinne ja kirjallisuus

Kalevalaseuran vuosikirja 102. Toimittaneet Niina Hämäläinen, Hanna Karhu ja Tuomas Martikainen. Kansi: Vesa Loikas, Tasapaino (New

2022
101

Kaanon ja marginaali. Kulttuuriperinnön vaiennetut äänet

Kalevalaseuran vuosikirja 101. Toimittaneet Niina Hämäläinen ja Lotte Tarkka. Kansi: Taija Goldblatt, Orangerie (2018). Kannen suunnittelu

2021
100

Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin

Kalevalaseuran vuosikirja 100. Toimittaneet Niina Hämäläinen ja Petja Kauppi. SKS, Helsinki 2021.