featured image

Kalevala täältä katsottuna

Lyhytvideosarjassa vuodelta 2023 Kalevalaa ja sen merkityksiä katsotaan eri puolilta. Sarjan osat:

  • Folkloristin Kalevala – Niina Hämäläinen
  • Aktivistin Kalevala – Raine Rysä
  • Lingvistin Kalevala – Tuomo Kondie
  • Kirjallisuudentutkijan Kalevala – Olli Löytty
  • Laulajan Kalevala – Maari Kallberg
  • Teatteriohjaajan Kalevala – Juha Hurme
Folkloristiikan tutkija Niina Hämäläiselle Kalevala on äärimmäisen kiinnostava ja kompleksinen tutkimusongelma.
Karjalaisaktivisti Raine Rysän näkökulmasta Kalevalaa on käytetty karjalaisten pakkosuomalaistamiseen.
Sosiolingvisti Tuomo Kondielle Kalevala on poliittinen teos, joka avaa ikkunoita kielen ja yhteiskunnan välisiin suhteisiin.
Kirjallisuudentutkija Olli Löytty näkee Kalevalassa visuaalisesti meemiytynyttä runoutta.
Kansanmusiikin ammattilainen Maari Kallberg on laulamalla löytänyt taideteoksen nimeltä Kalevala.
Teatteriohjaaja Juha Hurmeelle Kalevalassa riittää loputtomasti duunia.