featured image

Apuraha- ja avustushaku auki maaliskuun ajan

Kalevalaseura-säätiö myöntää apurahoja ja avustuksia erilaisten Kalevalaan, kalevalamittaiseen runouteen ja suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvien tieteellisten ja taiteellisten hankkeiden toteuttamiseen.

Kuka voi hakea?

Kalevalaseura myöntää 6 tai 12 kuukauden mittaisia apurahoja tieteelliseen tai taiteelliseen tutkimustyöhön. Säätiö ei myönnä apurahoja perustutkinto-opiskelijoille. Apurahoja voi hakea yksityishenkilö.

Apurahan käyttö voi alkaa aikaisintaan 1.8.2024.

Kalevalaseura myöntää myös pienempiä avustuksia tieteelliseen tai taiteelliseen toimintaan (esim. tapahtumakuluihin, matkakuluihin, julkaisukuluihin, lyhytaikaiseen työskentelyyn). Avustusten hakijana voi olla yksityishenkilö, työryhmä tai yhteisö.

Päätökset apurahoista ja avustuksista tehdään touko-kesäkuussa.

Haku on auki

Apuraha- ja avustushaku on avoinna 1.3.2024–31.3.2024. Lue hakuohjeet huolellisesti ennen hakemukseen siirtymistä!

Tiesitkö, että Kalevalaseura on varallisuutta omistava säätiö? Kalevalaseura rahoittaa toimintaansa sijoitustoiminnan tuotoilla, joilla kustannetaan myös apurahat ja avustukset. Seuran sijoitustoiminnassa keskeistä on vastuullisuus.