featured image

Ansökan är öppen 1.–31. Mars

Stiftelsen Kalevalasällskapet beviljar stipendier och understöd för olika vetenskapliga och konstnärliga projekt med anknytning till Kalevala, diktning enligt kalevalameter (eller finsk runometer) samt finskt kulturarv.

Ansökningstiden för stipendier och understöd är 1.3–31.3.2024.

Du gör ansökan i en separat webbtjänst på adressen: kalevalaseura.hakemukset.net. Du ansöker om stipendium genom att skicka in ansökningsblanketten med bilagor i webbtjänsten. Webbtjänsten är öppen varje år under ansökningstiden, ända tills ansökningstiden tar slut. Man kan inte lämna in ansökningar efter att ansökan stängts i webbtjänsten. Blanketten på webben är öppen enbart medan ansökningstiden pågår. Läs ansökningsanvisningarna noggrant innan du fyller i ansökan! För tillfället finns ansökningsblanketterna på finska och engelska, men du kan fylla i en ansökan också på svenska.