featured image

Kalevalaseura myönsi kolme apurahaa

Uutiset-sivulle

Saimme 31.3.2022 päättyneessä haussa 62 kiinnostavaa hakemusta. Määrä yllätti meidät positiivisesti. Tiede ja taide jakaantuivat tasaisesti hakemusten kesken. Hakemusten myöntöprosentti on valitettavan matala, ja moni todella hyvä hanke jäi ilman apurahaa/avustusta.

Hakemusten arvioinnissa kiinnitettiin huomiota 1) tutkimussuunnitelman laatuun ja innovatiivisuuteen 2) hankkeen työsuunnitelman mukaiseen toteutettavuuteen 3) hankkeen aihepiirin tai näkökulman linkittymiseen Kalevalaseuran intresseihin ja strategisiin painopisteisiin.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Kalevalaseuran apurahoja ja avustuksia haettiin sähköisen järjestelmän (Codeart Oy) kautta. Seuraava haku, joka koskee avustuksia, on lokakuussa 2022. Apurahoja voi hakea jälleen maaliskuussa 2023.

Tiede, 30 000€

12 kuukauden tutkimusrahoitus FM Pirita Kärkkäiselle Myyttinen realismi dokumenttielokuvissa -tutkimukseen. Mediatutkimuksen alalle sijoittuvassa väitöskirjatutkimuksessaan Kärkkäinen tarkastelee kulttuurisia todellisuus- ja tiedonkäsityksiä kotimaisissa dokumenttielokuvissa. Hän tutkii elokuvissa ilmenevää aineetonta kulttuuriperintöä ja keskittyy erityisesti luontoon liittyviin myytteihin.

Taide, 21 000€

6 kuukauden tutkimusrahoitus MuT Sirkka Kososelle Eteläsavolainen runolaulu -hankkeeseen, jossa paneudutaan tiedettä ja taidetta yhdistellen alueelta kerättyihin runolaulutapoihin ja niiden käyttöön. Sekä menneeseen että nykyisyyteen suuntaava hanke tarkastelee monipuolista runolaulua kartoittamalla eri aineistoja ja järjestämällä osallistavia runolauluklubeja. 

Tiede, 10 500€

3 kuukauden tutkimusavustus FT, MuM Heidi Henriikka Mäkelän Folklore metsässä -hankkeeseen tutkija FT Hannu Linkolan palkkaamiseen. Linkola toteuttaa apurahalla kenttätyötä ja aineiston analyysia Vienan reitillä Kainuussa, jossa hän tutkii metsään ja menneisyyteen liittyvien diskurssien ja käytäntöjen rakentumista esimerkiksi ihmisen ja ympäristön välisissä kohtaamisissa sekä reitin opaskylteissä ja muissa oheismateriaaleissa. Folklore metsässä -hankkeessa tarkastellaan suomalaiseen kansanperinteeseen liittyvän aineiston käyttöä ja merkityksiä luontoon liittyvissä, ylirajaista uusvilpitöntä kulttuurista ilmapiiriä heijastavissa nykykäytännöissä.