featured image

Kirjoituskutsu: Joustavat sukupuolet – muuntuvat merkitykset

Uutiset-sivulle

Sukupuoli ymmärretään nykyään moninaiseksi ja muuttuvaksi, identiteetin osaksi ja sen ilmaisuvälineeksi, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen rakenteiden ilmentymäksi. Siitä puhutaan mieluummin monikossa kuin yksikössä.

Kalevalaseuran vuosikirja 103 Joustavat sukupuolet – muuntuvat merkitykset, jonka toimittavat Niina Hämäläinen, Tarja Kupiainen ja Riikka Taavetti, keskittyy sukupuoliin sekä niihin kytkeytyviin merkityksiin ja muutoksiin kulttuurissa ja yhteiskunnassa perinne- ja kulttuuritieteellisistä näkökulmista käsin.

Erilaisten perinteisestä ja toisaalta nykyajattelusta kertovien aineistojen avulla pystytään kriittisesti arvioimaan, miksi ja millä tavoin vanhoja käsityksiä pidetään yllä ja uusia rakennetaan. Toisaalta sama aineisto avaa näkymiä siihen, mikä mahdollistaa toimimisen ja olemisen toisin. Sukupuolen teemaa tutkitaan esimerkiksi kulttuuriperinnön, kulttuurielämän, vähemmistöjen ja eri etnisten ryhmien tarkastelukulmista.

Kirjoituskutsua ei lukita tiettyihin asetelmiin, vaan tavoitteena on artikkelikokoelma, joka tarjoaa moniäänisen näkökulman valittuun teemaan. Referoitujen artikkeleiden ohella myös katsausartikkelit ovat mahdollisia.

Aikataulu

  • Abstraktien viimeinen jättöpäivä 28.2.2023
  • Artikkelikäsikirjoitusten viimeinen jättöpäivä  31.12.2023
  • Kirja ilmestyy lokakuussa 2024 (kovakantisena ja open access -verkkokirjana)