featured image

Kirjoituskutsut ja -ohjeet

Kalevalaseuran vuosikirja 104: Kulttuuristen ympäristömuutosten kierrokset

HUOM! Artikkeliabstraktien viimeinen jättöpäivä on 28.2.2024.

Toimittajat Roger Norum, Veera Kinnunen ja Niina Hämäläinen.

Vuoden 2025 Kalevalaseuran vuosikirjan teemana ovat kulttuuriset ympäristömuutokset ja niiden kierrot. Teema rohkaisee tarkastelemaan kulttuurisia ympäristösuhteita tieteenalarajoja ylittäen, uusia metodologisia avauksia ja erilaisia tietämisen tapoja hyödyntäen.

Ihminen vaikuttaa toiminnallaan luonnonympäristöön, ja ympäristön muuttuessa ihminen joutuu sopeuttamaan toimintaansa, mikä puolestaan vaikuttaa jälleen ympäröivään luontoon. Nimitämme tätä keskinäisriippuvaista luonnon ja kulttuurin kytkeytyneisyyttä kulttuuristen ympäristömuutosten kierroksi.

Referoitujen artikkeleiden ohella myös katsausartikkelit ovat mahdollisia.

Aikataulu

  • Abstraktien viimeinen jättöpäivä 28.2.2024
  • Artikkelikäsikirjoitusten viimeinen jättöpäivä  31.12.2024
  • Kirja ilmestyy lokakuussa 2025 (kovakantisena ja open access -verkkokirjana)
Lue kirjoituskutsu: Kalevalaseuran vuosikirja 104

Kalevalaseuran vuosikirja 103: Joustavat sukupuolet – muuntuvat merkitykset

Toimittajat Niina Hämäläinen, Tarja Kupiainen ja Riikka Taavetti.

Kalevalaseuran vuosikirjassa Joustavat sukupuolet – muuntuvat merkitykset paneudutaan perinne- ja kulttuuritieteellisiin näkökulmiin sukupuolen ymmärtämisestä sen kulttuurisiin ristiriitaisuuksiin, muutosprosesseihin ja pysyvyyksiin. Erilaisten perinteisestä ja toisaalta nykyajattelusta kertovien aineistojen avulla pystytään kriittisesti arvioimaan, miksi ja millä tavoin vanhoja käsityksiä pidetään yllä ja uusia rakennetaan. Toisaalta sama aineisto avaa näkymiä siihen, mikä mahdollistaa toimimisen ja olemisen toisin. Sukupuolen teemaa tutkitaan esimerkiksi kulttuuriperinnön, kulttuurielämän, vähemmistöjen ja eri etnisten ryhmien tarkastelukulmista. Kirjoituskutsua ei lukita tiettyihin asetelmiin, vaan tavoitteena on artikkelikokoelma, joka tarjoaa moniäänisen näkökulman valittuun teemaan. Referoitujen artikkeleiden ohella myös katsausartikkelit ovat mahdollisia.

(Kirjoituskutsu on sulkeutunut.)


Yleiset kirjoitusohjeet

Kirjoitusohjeet on päivitetty maaliskuussa 2024. Noudata niitä huolellisesti, kun lähetät käsikirjoituksen Kalevalaseuraan.

Lataa kirjoitusohjeet