featured image

Stiftelsen Kalevala sällskapets styrelse förnyades

Till alla nyheter

Vid sitt årsmöte den 20 mars 2023 uttryckte stiftelsen Kalevalasällskapet sitt varma tack till prof. emeritus Pekka Hakamies, som har tagit hand om sällskapets angelägenheter som styrelseledamot sedan 2015, och som ordförande sedan 2016.

Kalevalasällskapet tackade Pekka med en ylleväst och strumpor, gjorda med Pohjola-mönstret i Jenna Kostets kollektion Neulottu Kalevala (Stickade Kalevala).

På bilden vicepresident Pekka Hako och Pekka Hakamies.

Lotte Tarkka valdes till ny ordförande

Lotte Tarkka, professor i folkloristik vid Helsingfors universitet, valdes till ny ordförande för stiftelsen Kalevalasällska. Hon har suttit i stiftelsens styrelse sedan 2020.

Ny i styrelsen: Hanna Lämsä

Hanna Lämsä, som är direktör för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, börjar sin första mandatperiod i stiftelsen Kalevalasällskapets styrelse. Hon ökar särskilt kulturarvskompetens i styrelsen.