featured image

Kalevalan päivänä jaettiin palkintoja

Kirjoittaja: Kalevalaseura-säätiö

Uutiset-sivulle

28.2.2023 jaettiin kaksi palkintoa: Kalevalaseuran palkinto (10 000 €) ja Eepospalkinto (5000 €). Onnittelemme palkittuja ja kiitämme heitä ansiokkaasta työstä!

Kalevalaseuran palkinto Pekka Laaksoselle

Kalevalaseuran palkinto myönnettiin prof. Pekka Laaksoselle tunnustukseksi pitkästä elämäntyöstä mm. SKS:n Kansanrunousarkiston johtajana ja Kalevalaseura-säätiön hallituksen puheenjohtajana. Hän on edistänyt ja kehittänyt monitahoisesti perinnearkistojen ja keruiden toimintaa, luonut yhä uusia verkostoja sekä osallistunut aktiivisesti rajantakaisten runokylien tutkimushankkeisiin. Kalevalaseuran pitkäaikaisena puheenjohtajana Pekka Laaksonen uudisti merkittävällä tavalla säätiön toimintaa.

Eepospalkinto Kaarina Brooksille

Vuoden 2023 Eepospalkinto myönnettiin Kaarina Brooksille hänen runomuotoisista englanninkielisistä käännöksistään vuosien 1835 ja 1849 Kalevaloista.

Suomalaissyntyinen kanadalainen kirjailija, kääntäjä Kaarina Brooks on kääntänyt Vanhan ja Uuden Kalevalan esipuheineen suomesta englanniksi vuosina 2020 ja 2021. Käännökset on tehty soveltamalla kalevalamittaa englannin kieleen. Brooksin tavoitteena oli tarjota lukijoille käännös, joka noudattaa laulettua kalevalamittaan pohjaavaa kieltä ja tavoittaa näin Kalevalan poeettisen maailman.