featured image
Vaihtoehtoinen teksti

Vuoden 2023 Eepospalkinto myönnettiin Kaarina Brooksille hänen runomuotoisista englanninkielisistä käännöksistään vuosien 1835 ja 1849 Kalevaloista.

Suomalaissyntyinen kanadalainen kirjailija, kääntäjä Kaarina Brooks on kääntänyt Vanhan ja Uuden Kalevalan esipuheineen suomesta englanniksi vuosina 2020 ja 2021. Käännökset on tehty soveltamalla kalevalamittaa englannin kieleen. Brooksin tavoitteena oli tarjota lukijoille käännös, joka noudattaa laulettua kalevalamittaan pohjaavaa kieltä ja tavoittaa näin Kalevalan poeettisen maailman.

Kalevalasta on useita proosa- ja runokäännöksiä englanniksi. Ensimmäinen valikoitujen runojen käännös ilmestyi Vanhasta Kalevalasta 1846 (Charles-Frèdèric Henningsen). Viimeisin käännös on vuodelta 1989. Tämä Keith Bosleyn käännös on kokonaisuudessaan vuoden 1849 Kalevalasta, ja se on tehty soveltaen kelttiläistä metristä systeemiä.

Bosley ja Brooks ovat tähänastisista kääntäjistä ainoat, jotka ovat pyrkineet täydelliseen runomittaiseen käännökseen, vaikkakin William Forsell Kirby laati kalevalamittaa soveltaen käännöksen Kalevalasta jo vuonna 1907. Käännös ei kuitenkaan sisällä kaikkia Kalevalan säkeitä.

Brooksin käännöstyön merkitystä nostaa myös se, että hän on kääntänyt runomuotoon molemmat Lönnrotin Kalevala-versiot sekä Lönnrotin esipuheet. Vanhasta Kalevalasta on olemassa Francis Peabody Magoun proosakäännös vuodelta 1969, mutta tätä vuoden 1835 versiota ei ole aiemmin käännetty englanniksi runomuotoon.