featured image
Vaihtoehtoinen teksti

Kalevalaseura myönsi ensimmäisen Eepospalkinnon Kalevalan vietnamintajalle Bùi Viêt Hoalle Kalevalan päivänä 28. helmikuuta 2009 hänen ansioistaan vietnamilaisen kansanrunoeepoksen kokoajana ja Kalevalan vietnamintajana.

Bùi Viêt Hoa on käyttänyt suuren osan elämästään Kalevalan ja kalevalaisen runokulttuurin tunnetuksi tekemiseen omalle kansalleen. Hän löysi Kalevalan 1980-luvun puolivälissä silloisessa opiskelumaassaan Unkarissa, josta hän hakeutui Suomeen ja jatkoi täällä suomen kielen opintojaan. Saatuaan kielen hallintaansa hän ryhtyi kääntämään vietnamiksi Kantelettaren runoja ja Kalevalaa. Käännösvalikoima Kantelettaren runoista valmistui vuonna 1990 ja koko Kalevalan vietnaminnos vuonna 1994. Käännös valittiin seuraavana vuonna Vietnamin parhaaksi käännöskirjaksi. Vuonna 1999 ilmestyi vielä hänen lyhentämänään ja kääntämänään vietnaminkielinen lasten Kalevala. Lisäksi hän on toimittanut ja kääntänyt vietnamiksi laajan kaksiosaisen Suomen kirjallisuuden antologian.

Käännöstöidensä ohessa Bùi Viêt Hoa on ehtinyt väitellä Budapestissa tohtoriksi kalevalamittaisen kansanrunouden ja vietnamilaisen Muong-kansan mytologian eroista ja yhtäläisyyksistä. Väitöskirjan valmistuttua Bùi Viêt Hoa tarttui vielä suurempaan haasteeseen. Hän ryhtyi tekemään Vietnamille omaa eeposta, jonka mallina olivat Kalevalan syntyprosessi ja Elias Lönnrotin käyttämät metodit. Vietnamin eepoksen tekeminen oli mahdollista siksi, että Vietnamin vähemmistökansojen parissa – joita on kaikkiaan 53 – kansanrunous elää yhä voimakkaana. Lisäksi monien kansojen suullisia eepoksia on tallennettu systemaattisesti Vietnamin perinteentutkimuslaitokseen ja ne on myös käännetty vietnamin kielelle. Bùi Viêt Hoalla oli siten omilla keräysmatkoillaan saamansa materiaalin lisäksi käytössään noin sadan suullisen pienoiseepoksen käsikirjoitukset. Kansanrunoeepoksen tekeminen vei seitsemän vuotta. Eepos, joka sai nimekseen Monin ja Manin lapset, julkaistiin vuonna 2008 Vietnamissa. Bùi Viêt Hoa on käyttänyt eepoksessa Vietnamin eri kansojen mytologioita siten, että mahdollisimman moni eeposta lukeva löytää siitä jotakin omaan perinteeseensä kuuluvaa.

(Kuva: Markku Nieminen.)