featured image

Vuosikirja 65

Kalevala ja maailman eepokset

Kalevalaseuran vuosikirja 65. Toim. Lauri Honko. SKS, Helsinki 1987. Kannen suunnittelu: Osmo Omenamäki

Vaihtoehtoinen teksti

Kalevalan juhlavuoden päätapahtumiin kuului vertailevan eepostutkimuksen kansainvälinen symposiumi Turussa. Kalevala joutui johtavien ulkomaisten eepostutkijoiden kriittiseen tarkasteluun. Miten se siitä selvisi, selviää tästä kirjasta. Kansalliseepoksemme asettuu maailman tunnetuimpien eeposten rinnalle perhekuvaan. Yhdennäköisyyden asemesta löytyykin yksilöllisiä eepoksia. Vanhastaan tunnettujen maailman eeposten rinnalla esitellään ennen tuntemattomia, Afrikasta, Intiasta, Indonesiasta ja Kiinasta löytyneitä eepoksia. Onko nyt elävien eeposten tutkimuksen aika? Mitä se merkitsee Kalevalan tutkimukselle?

Sisällys

Saatesana

PROLOGI

Lauri Honko
Kalevala eeposten kuvastimessa

MALLIT

Minna Skafte Jensen
Homeeriset eepokset ja kreikkalainen kulttuuri-identiteetti

Teivas Oksala
Vergiliuksen Aeneis – homeerinen, kansallinen ja universaalinen eepos

Lars Lönnroth
Muinaispohjoismainen malli: Eddan ja saagojen runous

Hans Fromm
Kalevala ja Nibelungenlied: suullisen ja kirjallisen tuottamisen ongelma

Derick Thomson
Macphersonin Ossian – runoelman juuret ja eepikon kunnianhimo

TULOS

Matti Kuusi
Eeppiset runoketjut Kalevalan perustana

Väinö Kaukonen
Kalevala eepoksena

Lauri Honko
Kalevala: aitouden, tulkinnan ja identiteetin ongelmia

Pirkko Alhoniemi
Kalevalan vastaanotto ja taiteellinen omaksunta

Eino Karhu
Kalevala ja nykykulttuuri

VERTAILUKOHDAT

Eurooppa

Vilmos Voigt
Kalevala ja Euroopan eepostraditiot

Eduard Laugaste
Kalevala ja Kalevipoeg

Felix J. Oinas
Venäläiset bylinat ja suomalainen kertomarunous

Albert B. Lord
Kalevala, eteläslaavien epiikka ja Homeros

Péter Domokos
Uralilaisten kansojen eeposhankkeet

Rudolf Schenda
Mireille-eepos ja provencelainen kulttuuri-identiteetti

Afrikka

Jan Knappert
Afrikan eepokset: suullista vai kirjallista?

Christiane Seydou
Eepos ja kulttuuri-identiteetti Afrikan näkökulmasta

Micheline Galley
Arabien eeposrunous

Aasia

Jaan Puhvel
Iranilainen Kuninkaiden kirja: vertaileva näkökulma

Walther Heissig
Kalevalan ja mongolieeposten yhteiset motiivit

Jangbian Jiacuo
Kuningas Gesar -eepoksen esittäjistä

Silke Herrmann
Gesar-eepoksen elämää Ladakhissa

Jia Zhi
Kiinan eepokset

Taryo Obayashi
Ainujen Jukar-eepoksen historiallinen tausta

EPILOGI

Eino Karhu
Mytologismin rooli ennen ja nyt

William A. Wilson
Kriitikon osittainen katumus: Kalevala, politiikka ja Yhdysvallat

Kirjoittajat

Henkilöhakemisto

Eeposhakemisto

Kalevalaseuran vuosikirjat vuodesta 1980

2022
101

Kaanon ja marginaali. Kulttuuriperinnön vaiennetut äänet

Kalevalaseuran vuosikirja 101. Toimittaneet Niina Hämäläinen ja Lotte Tarkka. Ilmestyy lokakuussa 2022

2021
100

Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin

Kalevalaseuran vuosikirja 100. Toimittaneet Niina Hämäläinen ja Petja Kauppi. SKS, Helsinki 2021.

2020
99

Tuolla puolen, siellä jossakin. Käsityksiä kuvitelluista

Kalevalaseuran vuosikirja 99. Toimittaneet Ulla Piela ja Petja Kauppi. SKS, Helsinki 2020.

2019
98

Eurooppa, Suomi, Kalevala. Mikä mahdollisti Kalevalan?

Kalevalaseuran vuosikirja 98. Toimittaneet Ulla Piela, Pekka Hakamies ja Pekka Hako. SKS, Helsinki 2019.