featured image

Vuosikirja 85

Paikka. Eletty, kuviteltu, kerrottu

Toim. Seppo Knuuttila, Pekka Laaksonen ja Ulla Piela. SKS, Helsinki 2006. Kannen kuva: Lauri Mäkisen tekemä karttapiirros 1895. Pentti Mäkisen kokoelmat. Kannen suunnittelu: Markus Itkonen

Vaihtoehtoinen teksti

Paikka on kulttuurintutkimuksen käsitteenä yhtä aikaa yksiselitteinen ja monimerkityksinen. Paikalla voi olla tarkka maantiedollinen sijaintinsa, siellä on voitu elää vuosisatoja tai se on aina ollut autio. Paikka voi olla kadonnut, väärin muistettu, oudosti kuvattu tai kuviteltu. Paikan voi tuntea myös ajassa, liikkeessä, taideteoksissa tai toisissa ihmisissä.

Kalevalaseuran vuosikirjassa paikkoja tarkastellaan elettyinä, kuviteltuina, kerrottuina ja kirjoitettuina esityksinä. Kirjan paikkoja ovat Turun linna, Lappi, tehdasyhteisö, karjalaiset kylät ja suot, sydämen maisemat, kulkureitit sekä kulttuuriset ja sosiaaliset suhteet.

Eri alojen tutkijat pohtivat paikan käsitettä, liikkuvan nykyihmisen tiedollisia ja emotionaalisia, esteettisiä ja elämäkerrallisia paikan tuntemuksia sekä perinteen, tapahtumien, yhteisöllisten ja yksilöllisten paikkojen merkityksiä. Aiheina ovat myös kyläkirjojen esittämät paikallisuudet, kotiseutuun kiinnittymisen tavat sekä maahanmuuttajien entiset ja nykyiset kotipaikat.

Sisällys

Seppo Knuuttila
Paikan moneus

KÄSITYKSIÄ

Yi-Fu Tuan
Paikan taju: aika, paikka ja minuus

Yrjö Sepänmaa
Sydämen maisema

Ari Lehtinen
Osallisuuden ja kieltäytymisen paikat

Ossi Naukkarinen
Paikallisuus, liikkuvuus ja esteettiset arvot

TUNTEMUKSIA

Pauli Tapani Karjalainen
Topobiografinen paikan tulkinta

Pihla Siim
Paikkasuhteet maahanmuuttajien kertomuksissa

Ruth Illman
Momo ja lähikaupan Mohammed.
Ihmistenvälisyys symbolisena tilallisuutena

Seija Keskitalo-Foley
Kolme näkökulmaa Lapin paikkana kokemiseen

Merja Sinkkonen-Tolppi
Kotiseudulle kiinnittyminen nuorten elämän voimavarana

Jyrki Pöysä
Matkalla kaupunkiin ja aikuisuuteen.
Nuoren joensuulaisen kirjoitettujen paikkakokemusten lähilukua

Kirsi Laurén
Miltä suot tuntuvat? Luonnonpaikat mielikuvina

ESITYKSIÄ

Päivi Kymäläinen
Paikan ajattelun haasteita

Cecilia af Forselles-Riska
Menneisyyden muuttuvat paikat

Petja T. Aarnipuu
Avaimet suureen porttiin.
Kehkeytyviä tiloja Turun linnassa

Tuulikki Kurki
Kirjoitettu ja luettu kylä Neuvosto-Karjalan kirjallisuudessa

Elina Makkonen
Kylät kirjoina.
Tapauksia Kontiolahdelta

Kaisu Kortelainen
Tehdasyhteisöstä kirjoitettu kartta

Tanja Löytynoja
Suomen keskipiste, Vaarinkin valinta?
Sijainti perinteenä ja perinteen kiinnittyminen paikkaan

Kirjoittajat

Kalevalaseura-säätiön toimintakertomus 2005

Kalevalaseuran vuosikirjat vuodesta 1980

2022
101

Kaanon ja marginaali. Kulttuuriperinnön vaiennetut äänet

Kalevalaseuran vuosikirja 101. Toimittaneet Niina Hämäläinen ja Lotte Tarkka. Ilmestyy lokakuussa 2022

2021
100

Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin

Kalevalaseuran vuosikirja 100. Toimittaneet Niina Hämäläinen ja Petja Kauppi. SKS, Helsinki 2021.

2020
99

Tuolla puolen, siellä jossakin. Käsityksiä kuvitelluista

Kalevalaseuran vuosikirja 99. Toimittaneet Ulla Piela ja Petja Kauppi. SKS, Helsinki 2020.

2019
98

Eurooppa, Suomi, Kalevala. Mikä mahdollisti Kalevalan?

Kalevalaseuran vuosikirja 98. Toimittaneet Ulla Piela, Pekka Hakamies ja Pekka Hako. SKS, Helsinki 2019.