featured image

Vuosikirja 93

Ympäristömytologia

Kalevalaseuran vuosikirja 93. Toim. Seppo Knuuttila ja Ulla Piela SKS, Helsinki, 2014. Kannen kuva: Hugo Simberg, Satu I, 1895.

Vaihtoehtoinen teksti

Mytologia käsittelee maailman synnyn ja olemassaolon peruskysymyksiä. Ympäristö jäsentyy meille materiaalisina ja henkisinä, elollisina ja elottomina elämänehtoina, joille mytologia etsii ja antaa uusia merkityksiä. Teos kokoaa kulttuurin- ja taiteentutkimuksen tapoja tulkita ja lähestyä ympäristöä. Keskeisenä teemana on mytologia ja se, miten eri tavoin ympäristö inspiroi ja heijastelee sitä. Ympäristömytologiaa tarkastellaan suullisen perinteen, uskomusten, esineiden, eläinten, tapahtumien, tuoksujen, kuvataiteen ja arkkitehtuurin keinoin. Kirjan avulla ympäristömytologiasta hahmottuu sekä monihaarainen että houkutteleva kulttuuritieteellinen tutkimuspolku.

Sisällys

Seppo Knuuttila & Ulla Piela
Ympäristömytologia – havainto ja tulkinta

MYYTIT RAJOINA, RAJOILLA, RAJOISTA

Yrjö Sepänmaa
Ihminen luontona, luonto ihmisenä

Lotte Tarkka
Luonto, tuonpuoleinen ja resurssien rajat
Esimodernin ympäristösuhteen kysymyksiä Vienan Karjalassa

Frog
Mytologia on katsojan silmässä

Veikko Anttonen
Kotona maisemassa
Mytologian spatiaalinen rakentuminen

Pasi Enges
Myyttisiä maisemia ja uskomuksellisia ympäristöjä
Kansanuskontutkimuksen näkökulmia ympäristömytologiaan

NÄHDYT MYYTIT

Seppo Knuuttila ja Senni Timonen
Vuorten myytit ja mytologiat
Esimerkkejä Itä-Suomesta ja Karjalasta

Henni Ilomäki
Loitsujen outo metsämaisema

Risto Pulkkinen
Kiehtova ja pelottava luonto suomensukuisessa perinteessä

Karina Lukin
Myyttiset maisemat liikkeessä

Väino Poikalainen
Äänisen kalliotaiteen yhdyskuvat myyttisten käsitysten heijastajina

Eija Timonen
Jää luovan työn materiaalinen ja mytologisten tulkintojen kohteena

Virpi Kaukio
Tuoksussa ympäristön tarina

KÄSITYKSET, AISTIMUKSET, KOKEMUKSET

Kirsi Laurén
Myytit ympäristökäsitysten muokkaajina
Samuli Paulaharjun kuvaama Pohjanmaan luonto

Helena Lonkila
”On tavaraa ku Rogatšun pattšahašša”
Aistien ja tekstien myyttisessä Karjalassa

Hanna Snellman & Anna Kajander
Kävely Lappiin

Eerika Koskinen-Koivisto
”Mulle on annettu voima kestää nämä kaikki”
Elsa Koskisen henkilökohtainen mytologia

Taija Kaarlenkaski
Lehmä luonnon ja kulttuurin rajalla
Karjanhoidon eläin- ja ympäristösuhteet 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa

MYYTTIEN SOVELTAMISESTA

Jani Närhi
Hyödyllistä kauneutta.
Affektiivisuus ja funktionaalisuus tuonpuoleisen representaatioissa

Kirsi Saarikangas
Lähiötilan kerrokset ja vyöhykkeet
Rakennukset ja ympäristö pääkaupunkiseudun 1950–1970-luvun lähiöissä

Ari Aukusti Lehtinen
Arktinen pohjoinen ja maailmanlopun mytologia

Juha Hiedanpää
Susikonflikti ihmisen ja luonnon myyttisenä erottajana

Antti Majava
Kohti pimeyttä

Kirjoittajat ja toimittajat

Kalevalaseura-säätiön toimintakertomus 2013

Kalevalaseuran vuosikirjat vuodesta 1980

2022
101

Kaanon ja marginaali. Kulttuuriperinnön vaiennetut äänet

Kalevalaseuran vuosikirja 101. Toimittaneet Niina Hämäläinen ja Lotte Tarkka. Ilmestyy lokakuussa 2022

2021
100

Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin

Kalevalaseuran vuosikirja 100. Toimittaneet Niina Hämäläinen ja Petja Kauppi. SKS, Helsinki 2021.

2020
99

Tuolla puolen, siellä jossakin. Käsityksiä kuvitelluista

Kalevalaseuran vuosikirja 99. Toimittaneet Ulla Piela ja Petja Kauppi. SKS, Helsinki 2020.

2019
98

Eurooppa, Suomi, Kalevala. Mikä mahdollisti Kalevalan?

Kalevalaseuran vuosikirja 98. Toimittaneet Ulla Piela, Pekka Hakamies ja Pekka Hako. SKS, Helsinki 2019.