featured image

Vuosikirja 98

Eurooppa, Suomi, Kalevala. Mikä mahdollisti Kalevalan?

Kalevalaseuran vuosikirja 98. Toimittaneet Ulla Piela, Pekka Hakamies ja Pekka Hako. SKS, Helsinki 2019.

Vaihtoehtoinen teksti

Ilman kansainvälistä aatteiden ja ideologioiden pyörrettä Kalevalaa tuskin olisi koottu. Minkälaisista aatteellisista ajattelutavoista ja vaikutteista se sai alkunsa ja mallinsa? Miten Kalevala ylipäänsä oli mahdollinen 1800-luvun alun Suomessa?

Tässä teoksessa pohditaan valistuksen, romantiikan, uushumanismin ja nationalismin vaikutuksia kansalliseepoksemme syntyyn. Kirjoittajat tulkitsevat myös Lönnrotin Kalevalassa toteuttaman kieli-ideologian taustoja ja merkityksiä suomalaisuuden myyttiä rakennettaessa, tarkastelevat Vanhan ja Uuden Kalevalan yhtäläisyyksiä ja eroja sekä käsittelevät tekijöitä, jotka vaikuttivat käsityksiin runon poetiikasta ja kokonaisista runoelmista.

Lisäksi kirjassa on suomennettuna J. R. Bergstadin matkapäiväkirja, jonka hän kirjoitti M. A. Castrénin avustajana tämän tutkimusmatkalla Siperiassa 1840-luvun puolivälissä.

 

Sisällys

Ulla Piela
Kalevalan lähteillä

Aatteelliset vaikutteet ja suunnannäyttäjät

Asko Nivala
Eurooppalainen romantiikka ja Kalevala

Heli Rantala
Eurooppalaisia aatteita 1800-luvun alun Turun akatemiassa

Juhana Saarelainen
Kansanrunous luonnon ja kulttuurin rajalla Elias Lönnrotin ajattelussa

Lotte Tarkka, Heidi Haapoja-Mäkelä & Eila Stepanova
Kalevalaisuus, kieli-ideologiat ja suomalaisuuden myytit

Satu Apo
Vanhasta Kalevalasta Uuteen. Muutoksia, jatkuvuuksia ja aikalaisten kannanottoja

Runoa määrittelemässä ja tavoittelemassa

Niina Hämäläinen
Lukijaa lähestyen, runoa määritellen. Varhaisten kansanrunokokoelmien esipuheet

Tuukka Karlsson
Runolaulajien ideaalimallit ja äänet. Metodologinen katsaus myyttirunouden omaksumiseen ja tekstuaaliseen rakentumiseen

Kati Kallio
Oisko linnun lentoneuot. Kantelettaren runo ja taustavaikutteiden verkosto

Ismo Korteniemi
Arvid Pallarin hirven hiihdäntä* Metsästystarina Pellon Ruuhijärven kylältä

Kalevalan synty Lönnrotin kirjeissä

Niina Hämäläinen
Lönnrotin kirjeet ja Kalevalan valmistuminen*

Siperiassa

Teppo Jokinen
Johan Reinhold Bergstadin elämänvaiheista ja tutkimusmatkasta Siperiaan 1845–1846*

Johan Reinhold Bergstadi
Muistelmia itäisiltä mailta. Päiväkirja Siperian matkalta M. A. Castrénin seurassa 1845–1846

Kirjoittajat

Kalevalaseuran toimintakertomus 2018

Kalevalaseuran vuosikirjat vuodesta 1980

2022
101

Kaanon ja marginaali. Kulttuuriperinnön vaiennetut äänet

Kalevalaseuran vuosikirja 101. Toimittaneet Niina Hämäläinen ja Lotte Tarkka. Kansi: Taija Goldblatt, Orangerie (2018). Kannen suunnittelu

2021
100

Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin

Kalevalaseuran vuosikirja 100. Toimittaneet Niina Hämäläinen ja Petja Kauppi. SKS, Helsinki 2021.

2020
99

Tuolla puolen, siellä jossakin. Käsityksiä kuvitelluista

Kalevalaseuran vuosikirja 99. Toimittaneet Ulla Piela ja Petja Kauppi. SKS, Helsinki 2020.

2019
98

Eurooppa, Suomi, Kalevala. Mikä mahdollisti Kalevalan?

Kalevalaseuran vuosikirja 98. Toimittaneet Ulla Piela, Pekka Hakamies ja Pekka Hako. SKS, Helsinki 2019.