featured image

Vuosikirja 99

Tuolla puolen, siellä jossakin. Käsityksiä kuvitelluista maailmoista

Kalevalaseuran vuosikirja 99. Toimittaneet Ulla Piela ja Petja Kauppi. SKS, Helsinki 2020.

Vaihtoehtoinen teksti

Tuolla puolen, siellä jossakin luotaa mielikuvituksen, toiveiden ja pelkojen todellisuuksiin, joita on kuvattu runsaasti niin suullisessa perinteessä, populaarikulttuurissa, mediassa, kirjallisuudessa kuin muissa taiteissa. Kalevalaseuran 99. vuosikirjassa tarkastellaan, miten tuolle puolen kuviteltuja todellisuuksia on kuvattu kalevalamittaisissa runoissa, myyteissä, taikamerkeissä, kuolemanjälkeiseen liittyvissä mielikuvissa ja esimerkiksi salaliittoteorioissa. Kirjoittajat osoittavat myös, minkälainen tuo puoli on Kalevalassa, Aleksis Kiven lyriikassa ja uudessa suomalaisessa kaunokirjallisuudessa, ja kuinka sinne pääsee. Lisäksi artikkeleissa tutkitaan, minkälaisia merkkejä, jälkiä, lupauksia ja uhkauksia tuo puoli – miten se sitten käsitteellistetäänkin – on jättänyt reaalimaailmaan ja meihin.

 

Sisällys

Ulla Piela
Miten maailmat kuvitellaan?

I Mytologisoitu maailma

Lotte Tarkka
”Se oli neät moailman alku”. Kosmogoninen mielikuvitus kalevalamittaisessa runossa

Frog
Tuonpuoleistaminen. Paikkoja ja tilojen toiseuttaminen mytologisoimalla

Arja Ahlqvist
Läpikiven kautta tuonpuoleiseen. Kupilliset uhrikivet nimistöntutkijan silmin

Toni Saarinen
Salaliittomyytin synkkä maailma. Pinnan ja syvätason vuorovaikutuksesta

Kaarina Koski
Kuolemanjälkeisen mielikuvat 2000-luvun Suomessa

II Todellisuuden ylityksiä Kalevalassa ja muussa kirjallisuudessa

Merja Leppälahti
Kalevalan kankahilla. Kalevalainen maailma sekundaarimaailmana suomalaisessa fantasiakirjallisuudessa

Elli-Mari Ahola
Kansalliseepos fantasian ja arkimaailman välillä. Kalevala-muunnelmien maailmat 2000-luvulla

Heikki Sirviö
Impivaara vapauden ja vastarinnan kuvitteellisena tilana

Mikko Turunen
Onnen maisemia ja hurmosnäkyjä. Todellisuuden ylitykset Aleksis Kiven lyriikassa

Tiina Mahlamäki
Laura Lindstedtin Oneiron. Fantasia kuolemanjälkeisistä sekunneista Emanuel Swedenborgin tuonpuoleisuuden tulkintana

Minttu Ollikainen
Unet, kuolema ja reaalifantasian rajat JP Koskisen Kuinka sydän pysäytetään ja Pasi Ilmari Jääskeläisen Sielut kulkevat sateessa -teoksissa

III Merkkejä, muistoja ja lupauksia toisesta todellisuudesta

Riitta Raatikainen
Vaiteliaan vulvan äärellä. Varausmerkit 1700- ja 1800-lukujen savolaisissa hirsirakennuksissa

Tiina Seppä
Ihmisen ja metsän kommunikaatiosta kalevalamittaisissa runoissa

Kirsi Laurén
Muisto rajan tuolta puolen. Esineet ja kertomukset identiteetin ilmentäjinä

Kirjoittajat

Kalevalaseuran toimintakertomus 2019

Kalevalaseuran vuosikirjat vuodesta 1980

2023
102

Kansallisesta ylirajaiseen. Kulttuuri, perinne ja kirjallisuus

Kalevalaseuran vuosikirja 102. Toimittaneet Niina Hämäläinen, Hanna Karhu ja Tuomas Martikainen. Kansi: Vesa Loikas, Tasapaino (New

2022
101

Kaanon ja marginaali. Kulttuuriperinnön vaiennetut äänet

Kalevalaseuran vuosikirja 101. Toimittaneet Niina Hämäläinen ja Lotte Tarkka. Kansi: Taija Goldblatt, Orangerie (2018). Kannen suunnittelu

2021
100

Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin

Kalevalaseuran vuosikirja 100. Toimittaneet Niina Hämäläinen ja Petja Kauppi. SKS, Helsinki 2021.

2020
99

Tuolla puolen, siellä jossakin. Käsityksiä kuvitelluista

Kalevalaseuran vuosikirja 99. Toimittaneet Ulla Piela ja Petja Kauppi. SKS, Helsinki 2020.