featured image
Vaihtoehtoinen teksti

Prof. emer. Satu Apo sai seitsemännen Kalevalaseuran palkinnon vuonna 2020. Hän on folkloristiikan ja kirjallisuuden tutkija, joka on työskennellyt folkloristiikan assistenttina Turun yliopistossa 1970–1980-luvuilla ja vuodesta 1991 alkaen Helsingin yliopistossa folkloristiikan apulaisprofessorina ja professorina sekä vuoden verran Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa.

Satu Apo on tutkinut mm. eurooppalaisia ihmesatuja, Euroopan varhaisia kansanrunojulkaisuja, Kalevalaa ja Kanteletarta, suomalaista kansanrunoutta ja Aleksis Kiveä. Satu Apo on perehtynyt erityisesti suullisten ja kirjallisten aineistojen vuorovaikutukseen ja käyttöön samassa tutkimuksessa.

Monet hänen kirjoituksensa ovat vieneet folkloristiikan teoreettista ajattelua merkittävästi eteenpäin. Hänen tärkeimpiä monografioitaan ovat olleet väitöskirjan ohella Viinan voima 2001 ja Ihmesatujen historia: näkökulmia kirjailijoiden, kansankertojien ja tutkijoiden traditioon 2018. Kummassakin tarkastellaan oivaltavasti monipuolista empiiristä aineistoa ja käydään samalla kiintoisaa teoreettista ja tutkimushistoriallista keskustelua. Apolle on ollut  luonteenomaista myös tieteidenvälinen yhteistyö, ei pelkästään kirjallisuudentutkimuksen kanssa, joka on oikeastaan hänen omaa tutkimuskenttäänsä, vaan myös esimerkiksi historiantutkijoiden ja yhteiskuntatieteilijöiden suuntaan.

Satu Apo on ottanut osaa Kalevalaan liittyvään tutkimukseen ja keskusteluun aktiivisesti aina 1990-luvulta lähtien. Hänen viimeisin Kalevalaa käsittelevä artikkelinsa ilmestyi vuonna 2019 Kalevalaseuran vuosikirjassa (nro 98). Lisäksi hän on ollut aktiivinen keskustelija kansainvälisen satututkimuksen ja suomalaisen tutkimushistorian alalla. Apo on myös kehittänyt naisnäkökulmaa folkloren tutkimuksessa. Tästä on osoituksena teos Naisen väki: tutkimuksia suomalaisten kansanomaisesta kulttuurista ja ajattelusta 1995 sekä joukko artikkeleita ja toimitettuja teoksia. Opettajana Satu Apo on kasvattanut useita sukupolvia maistereita ja tohtoreita.

(Kuva: Ilkka Jukarainen.)

Palkittuja