featured image
Vaihtoehtoinen teksti

FT Senni Timonen sai viidennen Kalevalaseuran palkinnon tunnustuksena ansioistaan kansanlyriikan tutkijana. Timonen on tieteellisellä työllään tehnyt tunnetuksi kansan runollista luovuutta. Palkinto luovutettiin Timoselle Kalevalaseuran seminaarissa Kalevalan päivänä 28. helmikuuta 2014.

Senni Timosen väitöskirja Minä, tila, tunne. Näkökulmia kalevalamittaiseen kansanlyriikkaan (2004) on ollut käänteentekevä tutkimus useassa merkityksessä. Siinä tutkija nosti esiin niitä otsikon pääkäsitteiden ulottuvuuksia, jotka läpäisevät aiemmin lyhytmuotoisena ja feminiinisesti ailahtelevana pidettyä runoutta.

Minä, tila, tunne kiteytti uudenlaisen näkökulman kansanlyriikan tutkimukseen nostamalla tarkastelun keskiöön eri-ikäisiä naisia yksilöinä, kuvaamalla heidän tunneskaalojaan surusta iloon ja yksinäisyydestä yhteisöllisyyteen. Kaikki tämä perustui suvereeniin tutkimusaineistoon, kalevalamittaisen kansanlyriikan tuntemukseen, parhaaseen maailmassa.

Naisnäkökulma on luontevasti kulkenut läpi Senni Timosen koko tuotannon, ainakin vuodesta 1977 saakka, jolloin hän julkaisi kirjoituksen Metsän ruusu ja taivaan lintu: vastaheränneen feministin mietteitä. Folkloristisen naisnäkökulman avainteos on Timosen yhdessä Aili Nenolan kanssa toimittama kirja Louhen sanat: kirjoituksia kansanperinteen naisista (1990).

Timosen tutkimukset ovat avartaneet kansanlyriikan menneisyyskuvaa ja niiden inspiroivan vaikutuksen voi havaita kaikissa niissä tämän vuosituhannen väitöskirjoissa, joissa Suomen kansan vanhoja runoja on tarkasteltu. Lukuisten kokemusten mukaan Senni Timonen on ollut innostava ohjaaja, mainio tutkimuskumppani ja hienovarainen kriitikko.

Senni Timonen on syntynyt Helsingissä, kirjoittanut vuonna 1963 ylioppilaaksi Kulosaaren yhteiskoulusta ja valmistunut filosofian kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1974. Filosofian tohtoriksi hän väitteli vuonna 2004. Hän on työskennellyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston tutkijana ja erikoistutkijana.

Palkittuja